top of page
Portrait with Bouquet

สาเหตุและการแก้ไขกลิ่นกายผู้สูงอายุ

กลิ่นของผู้สูงวัยหรือกลิ่นคนแก่ (Aging odor) ไม่ได้มาจากความสกปรก แต่เป็นผลสืบเนื่องจากสารที่ผลิตจากร่างกายของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (ในบทความจะใช้คำว่า "คนแก่" ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป ไม่ได้มีความหมายเชิงลบ ทั้งนี้วัยทำงานหลายคนอาจมีวัยของผิวเกินกว่าอายุจริงก็ได้)  โดยเชื่อว่าเป็นสาร Nonenal และมีสารอื่นๆผสมอีกมากมาย

เรามาทำความรู้จักกับ สาเหตุและปัจจัยของการเกิดกลิ่นคนแก่ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของผิวหนังก่อนเลย

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของเราและมีบทบาทสำคัญในการเป็นกำแพงป้องกันต่อปัจจัยภายนอกจากสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อโรค, มลพิษ และการบาดเจ็บทางกายภาพ ฟังก์ชั่นการป้องกันนี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเกิดกลิ่นด้วย  ดังนี้

1. แอซิดแบริเออร์ของผิวหนัง:

ชั้นภายนอกสุดของผิวหนังที่รู้จักว่า stratum corneum มี pH ที่เป็นกรด ซึ่งมักถูกเรียกว่า "acid mantle" หรือ "acid barrier" แอซิดแบริเออร์ช่วยป้องกันผิวหนังจากความรุนแรงภายนอก เช่น แบคทีเรียที่เป็นอันตรายและกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม และจะมีการผลิตกรดไขมันธรรมชาติ, กรดอะมิโน, และเหงื่อ มีบทบาทในการรักษาความเป็นกรดนี้

2. ระดับ pH ของผิวหนัง

ผิวหนังที่มีสุขภาพดีมักมีระดับ pH ที่อยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 5.5 ซึ่งเป็นกรดเล็กน้อย ระดับ pH นี้สนับสนุนฟังก์ชั่นของแอซิดแมนเทิลและมีบทบาทสำคัญในการรักษาจุลชีววิทยาของผิวให้มีสุขภาพ เมื่อแก่ขึ้นระดับ pH ของผิวหนังอาจเลื่อนไปสู่การเป็นด่างมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของระดับ pH ของผิวหนังสามารถทำลายแอซิดแมนเทิล ทำให้ผิวหนังเป็นเป้าหมายต่อการรุกรานของเชื้อจุลินทรีย์

3. จุลชีววิทยาของผิวหนัง

ผิวหนังเป็นที่บ้านของชุมชนของจุลินทรีย์ที่หลากหลาย (Microbiome) เช่น แบคทีเรีย, เชื้อรา, และไวรัส ซึ่งเรียกว่าจุลชีววิทยาของผิว จุลชีววิทยาของผิวที่สมดุลดี เกิดจากระดับ pH ที่เหมาะสม (4.5-5.5) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพของผิว ความไม่สมดุลหรือการรบกวนในจุลชีววิทยาของผิว อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ pH หรือปัจจัยอื่นๆ สามารถส่งผลเสียต่อผิวหนังและอาจส่งผลต่อกลิ่นของการแก่

ปฏิกริยาชีวเคมีบนผิวหนังที่ทำให้เกิดกลิ่นคนแก่

กลิ่นของการแก่เกิดจากสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่สะสมหรือถูกผลิตขึ้นในปริมาณมากขึ้นเมื่อบุคคลแก่ขึ้น บางปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นนี้ได้แก่ 

1. การเกิดปฏิกิริยา Lipid Peroxidation: เมื่อเราแก่ขึ้น กรดไขมันไม่อิ่มตัวในเซลล์ผิวหนังของเราสามารถเกิดปฏิกิริยา Lipid Peroxidation เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น รังสี UV ผลิตภัณฑ์จาก Lipid Peroxidation รวมถึงแอลดีไฮด์ต่างๆ เช่น นอนีนัล (Nonenal) ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ คล้ายกับเบียร์หมัก ข้าวโพด แตงกวา รากไม้  และมักถูกเชื่อมโยงกับการกลิ่นของการแก่ 

ภาพแสดงที่มาของปัญหากลิ่น

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต: การสัมผัสกับสารเคมีบางอย่าง, การสูบบุหรี่, อาหาร, และการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวยังส่งผลต่อการผลิตและสะสมของสารประกอบที่มีกลิ่นบนผิวหนัง

3. การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน: มีการเปลี่ยนแปลงในสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการผลิตเหงื่อและส่วนประกอบของน้ำมันบนผิว ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อกลิ่นร่างกาย

4. การลดลงของกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ: สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตราย เมื่อแก่ขึ้นอาจมีการลดลงของกลางป้องกันต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย ทำให้เกิดความเครียดเนื่องจากอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นและการผลิตของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

 

5. แบคทีเรียบนผิวหนัง :  ชุมชนจุลชีววิทยาบนผิวหนังสามารถเปลี่ยนแปลงตามอายุ แบคทีเรียเหล่านี้ย่อยสลายสารคัดหลั่งของผิวหนัง ผลิตสารประกอบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในประชากรแบคทีเรียเหล่านี้ ส่งผลต่อการผลิตสารที่มีกลิ่นทั้งในเชิงประเภทและปริมาณ  

 

6. การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึม: ระบบเมตาบอลิซึมอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อแก่ขึ้น นำไปสู่การสะสมหรือการผลิตของสารเมตาบอไลท์บางส่วนที่สามารถส่งผลต่อกลิ่นร่างกาย

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดกลิ่นของคนแก่

  1. อายุ: กลิ่นของการแก่มักเกิดขึ้นในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

  2. เพศ: หญิงมักเกิดการกลิ่นของการแก่เร็วกว่าชาย

  3. เชื้อชาติ: บางเชื้อชาติมีแนวโน้มมีกลิ่นของการแก่ที่แตกต่างกัน

  4. อาหารและวิถีชีวิต: อาหารที่บริโภค, การดื่มแอลกอฮอล์, และวิถีชีวิตทางการออกกำลังกายส่งผลต่อกลิ่นของการแก่

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงสังคมศาสตร์

  1. ในสังคมบางส่วน การกลิ่นของการแก่อาจถูกมองข้ามหรือถูกเห็นเป็นเครื่องหมายของความฉลาดและประสบการณ์

  2. ภายในครอบครัว กลิ่นนี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกของความอบอุ่นและความปลอดภัย แต่สำหรับคนอื่นๆ อาจทำให้รู้สึกไม่สบาย

"เมื่ออายุมากขึ้น กลิ่นตัวเฉพาะจะเกิดขึ้น ทำลายความมั่นใจตัวเอง และสร้างปัญหาให้คนรอบข้าง"

หากกังวลเกี่ยวกับกลิ่นตัว มีวิธีต่างๆที่คุณอาจช่วยแก้ปัญหาได้

1. การเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยขึ้น: เนื่องจาก Nonenal มีสมบัติไม่ละลายน้ำ กลิ่นจะติดอยู่บนเสื้อผ้าได้ดี ถ้ามีความกังวลเรื่องกลิ่นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆ

 

2. การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีคุณสมบัติลดการเกิดกลิ่นคนแก่

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่สามารถลด "กลิ่นของการแก่" หรือ Aging odor ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:

 

  • ระดับ pH ที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ควรรักษาระดับ pH ของผิวให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (ประมาณ 4.5-5.5) เพื่อรักษาสมดุลของจุลชีววิทยาผิวและแอซิดแมนเทิลของผิว

 

  • มีสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประจุที่เหมาะสม:  พิจารณาสูตรที่มีสารทำความสะอาดแบบอ่อนโยนที่รักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง แต่ยังคงต้องมีประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมพอเพียงที่จะชำระล้างสิ่งสงปรกได้ โดยไม่ชะล้างไขมันธรรมชาติบนผิวหนังมากเกินไป  ทำให้ผิวไม่แห้งตึง และลดการคันอันเนื่องจากผิวแห้ง

  

  • มีสารต้านอนุมูลอิสระ: ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร จะช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาของไขมันและป้องกันกลิ่นของการแก่

 

  • ไม่มีสารเคมีที่รุนแรง: หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแรง เช่น แอลกอฮอล์หรือสารประกอบเคมีที่แห้งเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังแห้งและระคายเคือง รวมถึงไม่ควรมีสารที่ใช้ฆ่าเชื้อบนผิวหนัง (สบู่ยา) เพราะจะเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีบนผิวหนังไปด้วย

สบูเหลวคายู
KAYU cleanser คือหนึ่งตัวช่วยในการแก้ปัญหากลิ่นกายผู้สูงอายุ โดยมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาผิวของผู้สูงอายุที่มักแห้ง คันระคายง่าย มีสภาพเป็นด่างอ่อน และมีกลิ่นเฉพาะตัว
bottom of page